so sanh gia khoa hoc
Telephone: 0339730526
Mobile phone: 0339730526
Twitter username: nguyen_nah

About me

Nơi chất lượng và đỉnh cao về học tập online hiệu quả nhất nhờ những đánh giá chất lượng và trung thực về khóa học từ unica, ktcity, kyna, edumall.

Hợp tác qua: 

https://sosanhgiakhoahoc.com

Mạng xã hội: 

https://sourceforge.net/u/sosanhkhoahoc/profile

https://www.mightycause.com/user/zakpag/

https://www.mixcloud.com/sosanhgiakhoahoc/

Share your profile

Share this page on social media

Share your profile

Please support my fundraiser

You are not konnected with any causes. Get Konnected with a cause first and start fundraising.

My causes

Friends

Activity

Non-Profit membership

No Non-Profits