Caygiong4s

About me

Cây Giống 4S
Thương hiệu Cây Giống 4S chính thức được thành lập vào đầu năm 2020 với nền tảng hơn 25 năm kinh nghiệm ươm trồng và chăm sóc giống cây trồng các loại. Cây Giống 4S là nơi quy tụ của những chuyên gia, kỹ sư lâm nghiệp tài năng và yêu nghề cây trồng. Đặc biệt là các loại cây lấy gỗ, cây lâm nghiệp, cây công trình. Với kinh nghiệm và sự tận tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ cung cấp cho bà con nguồn cây giống khoẻ mạnh, đảm bảo chất lượng tốt nhất

Share your profile

Share this page on social media

Share your profile

Please support my fundraiser

You are not konnected with any causes. Get Konnected with a cause first and start fundraising.

My causes

Non-Profit membership

No Non-Profits